WAŻNE TERMINY

Proszę  pamiętać o poniższych terminach:

  • uzupełnienie wpisu do elektronicznego Katalogu Wystawców – jak najszybciej po podpisaniu formularzy, nie później niż do 01.10.2019
  • zgłoszenie Współwystawcy – do 31.08.2019
  • wniesienie wszystkich należnych opłat – do 11.10.2019 r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji – do 30.09.2019.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m – do 30.09.2019
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska – do 30.09.2019

MONTAŻ STOISK

Montaż stoisk odbywać się będzie w dniach 16-17.10.2019, w godzinach 8.30 do 22.00, przy czym elementy wielkogabarytowe tylko do godziny 16.00
Demontaż stoiska, eksponatów i wyposażenia w dniu 20.10.2019 w godziniach 18.00 – 22.00, w dniu 21.10.2019 w godzinach 8.30-22.00

PARKING

Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie dysponuje parkingiem na 15 000 samochodów. 

Każdy Wystawca otrzyma, w ramach opłaty rejestracyjnej, jeden karnet parkingowy na całość trwania targów wraz z dniem montażu.

Wykupione karty parkingowe można będzie odebrać w czasie trwania targów w Biurze Organizatora. Aktywacja karty następuje przy wjeździe na teren Targów. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe w trakcie trwania Targów.