MATERIAŁY PRASOWE DLA
WARSZAWSKI SALON JACHTOWY
III EDYCJA 19 – 21 | 10 | 2018